Puck & Co
Puck & Co
Puck & Co

Puck & Co

Puck & Co

Puck & Co

Puck & Co : locatie Past.Galamaschool

De opvang binnen de Pastoor Galamaschool bestaat uit een kinderdagverblijf, peuteropvang/peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Opvangsoorten en groepen

Een verticale dagopvang groep voor kinderen van 0-4 jaar van maximaal 14 kinderen. Een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar van maximaal 16 kinderen. Op deze peutergroep is tevens opvang mogelijk voor VVE geïndiceerde peuters.

Een buitenschoolse groep voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar van maximaal 30 kindplaatsen.

Een speciale 3+ groep

In deze 3+ groep komen de peuters die ook de Past.Galamaschool gaan bezoeken. We werken intensief samen, o.a. met behulp van dezelfde thema’s. Ook  stemmen we de inrichting van de groep op elkaar af. Voor alle duidelijkheid: het blijft een peutergroep.

Wilt u informatie over de peuteropvang, dagopvang en/of buitenschoolse opvang dan kunt u gerust binnen lopen. 

Lees verder
Puck & Co