Vervangingsbeleid
Vervangingsbeleid
Vervangingsbeleid

Vervangingsbeleid

Vervangingsbeleid

Vervangingsbeleid

Zoals u wellicht al heeft gehoord, is het niet altijd even makkelijk om binnen het onderwijs op zeer korte termijn een vervanger te vinden in het geval een leerkracht afwezig is.

Tot op heden hebben we nog geen enkele klas naar huis gestuurd, omdat we telkens vervanging konden regelen.

Dit blijft vanuit PRO8 het streven.

Toch hebben we moeten concluderen dat we ondanks alle inspanningen niet de garantie kunnen geven dat er altijd een oplossing op school gevonden kan worden.

In samenspraak met het directeurenteam en de GMR hebben wij een vervangingsbeleid opgesteld.

Indien er geen vervanging beschikbaar is kan de school besluiten om groepen op te splitsen en te verdelen.

Daarnaast kan het zijn dat gekozen wordt om de groep, waarin uw kind les krijgt, over te laten nemen door een medewerker zonder lesgevende taken, uiteraard wel met lesbevoegdheid. Het betreft dan bijvoorbeeld de directeur, de IB'er of een collega met taken met kleine groepen. Ook zijn er op onze school afspraken gemaakt met de eigen collega ’s, gepensioneerde collega ‘s en ouders, die een onderwijsbevoegdheid hebben.

Indien het ondanks alle inzet en inspanningen niet lukt om een oplossing te vinden, dan kan het besluit door de schooldirectie genomen worden om een klas naar huis te sturen. 

Als we besluiten om een klas naar huis te sturen, dan kunt u van ons verwachten dat wij hierover zo tijdig mogelijk met u communiceren. 

Nogmaals, wij gaan uit van het goed functioneren van ons vervangingsbeleid en blijven ons inzetten om tijdig vervanging te kunnen garanderen.

Op pag.25 van onze schoolgids kunt u het volledige beleid lezen.