Kanjerschool
Kanjerschool
Kanjerschool

Kanjerschool

Kanjerschool

Kanjerschool

Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining streeft de volgende doelen na:

-Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

-Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

-Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en  andere conflicten.

-Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

-Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

-Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.


Lees verder