Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad

Het doel van de ouderraad is om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.

De ouderraad organiseert en bekostigt o.a. mede: de Sinterklaasviering, kerstviering, carnavalsviering, afscheidsavond groep 8, Streetwise gr. 1 /2, traktatie laatste schoolweek.

Alle ouders waarvan de kinderen op de Pastoor Galama Basisschool zitten, kunnen lid zijn van de oudervereniging. Op de algemene ledenvergadering worden de leden voor de ouderraad gekozen. Tevens wordt op deze vergadering de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage komt ten goede aan alle kinderen. De contributie is in principe vrijwillig. Aangezien de bijdrage ten goede komt aan alle kinderen, vinden wij het vanzelfsprekend dat iedereen zijn “steentje” bijdraagt.  Elk jaar wordt op de algemene ledenvergadering door de ouderraad verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden.