Plusgroep Micado
Plusgroep Micado
Plusgroep Micado

Plusgroep Micado

Plusgroep Micado

Plusgroep MICADO is onderdeel van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek 'PRO8'. De plusgroepen maken onderdeel uit van “Slim beleid”, waarmee zo optimaal mogelijk vorm gegeven wordt aan de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van begaafde leerlingen van 7 tot 12 jaar.  

Elke plusgroep bestaat  uit 18 leerlingen en staat onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht. De plusgroepen van MICADO zijn uitsluitend bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen volgen één dag in de week onderwijs bij plusgroep MICADO, gedurende de rest van de week nemen zij deel aan het onderwijsprogramma van hun eigen school.

Plusgroep Micado biedt het hoogbegaafde kind:

  • Een intellectuele uitdaging op zijn of haar niveau.
  • Omgang en samenwerken met gelijkgestemden en  ontwikkelingsgelijken.
  • Ruimte voor creativiteit in denken en doen.
  • Begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Ondersteuning bij het leren leren.

Aan de toelating zijn eisen gesteld. Een toelatingscommissie beoordeelt of een leerling hieraan voldoet.

Juf Marina is op onze school de contactpersoon voor de Plusgroep Micado.

Lees verder