Privacy
Privacy
Privacy

Privacy

Privacy
Privacy

Privacy

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. PRO8 vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. PRO8 is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij dit doen.

Lees verder