Leerlingenraad
Leerlingenraad
Leerlingenraad

Leerlingenraad

In het schooljaar 2018-19 is de leerlingenraad gestart.

Waarom een leerlingenraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • De betrokkenheid van leerlingen op- en bij school bevorderen.
  • Mede verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ervaren wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap.
Leerlingenraad