header_01 header_02 header_03 header_08
 

Website
Alle scholen van PRO8 krijgen een nieuwe website. We zijn er druk mee bezig.
Dit betekent dat onze huidige website niet meer actueel is, vooral wat betreft de foto’s.
We hopen dat onze nieuwe website rond de herfstvakantie actief is.
We houden u op de hoogte.

Schoolfotograaf 9 en 25 september.

Maandag 9 september komt de schoolfotograaf voor de groepen die op maandag geen gym hebben.

Woensdag 25 september komt ze nog een keer voor de rest van de groepen. Zijn er nog jongere kinderen in het gezin die niet naar school gaan, kunt u 25 september om 11.30 uur op school komen voor de gezinsfoto als u dat wenst. U krijgt 1 gezinsfoto: of van de broertjes/zusjes die op school zitten of van alle kinderen uit het gezin.

Vakantierooster en vrije dagen nieuwe schooljaar

De schooljaargids (+kalender) ontvangt u de eerste schooldag: 2 september

Hieronder vindt u alvast de geplande vakanties en vrije dagen voor de groepen 1 t/m 8.

Regeling School-en vakantietijden

 

                                               eerste dag                   laatste dag

Herfstvakantie                        21 oktober                    25 oktober

Kerstvakantie                         23 december                  6 januari

Crocusvakantie/ Carnaval      24 febr.                       28 februari               

Pasen                                     10 april                       13 april

meivakantie                            27 april                          5 mei

Hemelvaart vakantie              21 mei                         22 mei

Pinksteren                               1 juni                          2 juni

Zomervakantie                       17 juli                        30 augustus

Studiedagen leerkrachten (kinderen zijn dan vrij)

6 januari - 14 en 17 februari -2 juni - 26 en 29 juni - 17 juli

 

vrije uren:

studiemiddag              vanaf 12.00 uur: alle groepen: 25 september 2019  

studiemiddag              vanaf 12.00 uur: alle groepen: 23 januari 2020

studiemiddag              vanaf 12.00 uur: alle groepen: 16 juni 2020

carnaval                                  21 febr. (middag)       groep 1 t/m 4

Het zwemseizoen loopt weer op het einde.
Natuurlijk staat er weer een diplomazwemmen gepland in juni.
De kinderen worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd door de zweminstructeur. De kinderen krijgen dan ook een kledingbriefje mee waarop staat wat de kinderen aan moeten voor het diploma stukje met kleding aan. Het diplomazwemmen Past.Galamaschool:
Donderdag 20 juni met kleding
Donderdag 27 juni met badkleding