Klachtenregeling
Klachtenregeling
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn.

U kunt dan een klacht indienen bij het bestuur of de klachtencommissie. Een klacht kan gaan over een docent of iemand anders die aan de school is verbonden zoals de conciërge, hulpouders bij het overblijven, de schoolleiding of het schoolbestuur. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen.

Stichting PRO8 heeft een klachtenregeling waarin staat hoe de school omgaat met klachten.