Visie
Visie
Visie

Visie

Visie

Visie

De Pastoor Galamaschool is een katholieke school voor basisonderwijs. Een belangrijk uitgangspunt op onze school is het begrip respect. We willen de kinderen leren zichzelf en anderen waardevol te vinden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op school breed kunnen ontwikkelen.

We werken met eigentijdse methoden en materialen, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen. Vanaf groep 4 verwerken de leerlingen de leerstof grotendeels op hun eigen Chromebook.  Begrippen die hierbij centraal staan zijn: zelfstandig werken, leren samenwerken, werken met dag- en weektaken, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk.

Lees verder