header_01 header_02 header_03 header_08
 

Gespreksavonden: 19 en 21 maart

Op 19 en 21 maart vinden de oudergesprekken plaats. In het rapport (28 februari) zit een brief waarmee u zich kunt aanmelden voor een oudergesprek. Ook kan de leerkracht u uitnodigen.

12 maart is de dag waarop de broertjes en zusjes worden ingedeeld. U krijgt bericht via PARRO

Happy Kids

In de afgelopen maanden hebben wij als team een training “Happy Kids” gevolgd. Deze training is gericht op: 

  • een groep waarin rust is en een ontspannen sfeer 
  • kinderen die weten hoe ze hun grenzen aan kunnen geven en andermans grenzen kunnen respecteren 
  • onderling respect tussen de kinderen in een groep 
  • kinderen die luisteren naar elkaar 
  • pestgedrag op een ontspannen manier voorkomen of verminderen 
  • creatieve manieren om lesstof aan te bieden die leuk, nuttig en leerzaam zijn 
  • Kinderen leren dat ze elkaar kunnen aanraken op een respectvolle manier.

In een groep waarin rust, ontspanning en verbinding de boventoon voeren is het niet alleen fijn voor de kinderen, maar zal dat ook de leerprestaties ten goede komen. 

Verkeersituatie rondom school

Tijdens het brengen en halen van de kinderen zijn er rondom de school regelmatig onveilig situaties. Vooral bij de kruispunten is het een drukte van belang en is het voor de kinderen lang niet altijd veilig. In de straat voor school is het verboden te stoppen en te parkeren.

In de bocht bij de Hangaarts staan vaak auto’s, terwijl de kinderen hier oversteken en aan komen fietsen. We spreken hier regelmatig ouders op aan. Het gaat om de veiligheid van uw kinderen!!

Het veiligste is natuurlijk om lopend of met de fiets naar school te komen.

We rekenen op uw medewerking.

Emma geboren

Op 25 januari 2019 zijn juf Fabienne en haar partner Jérôme de trotse ouders geworden van dochter Emma. Emma weegt 2775 gr en is 47 cm.

Het gaat goed met moeder en dochter.

Van harte gefeliciteerd en veel geluk voor de toekomst samen.