header_01 header_02 header_03 header_08
 

 

 

Biebbezoek kleutergroepen.

 

 

Dinsdag 13 maart gaan de kleutergroepen onder schooltijd de bibliotheek bezoeken.

 

We zoeken per groep 2 ouders die met de juf en de kinderen meelopen.

 

U kunt zich hiervoor opgeven via het briefje onderaan het Galama-nieuws of een berichtje sturen naar galamaschool@galamaschool.

 


Huisvesting basisscholen Bergh

Beste ouder(s) / verzorger(s)

Zoals u weet staan in maart de gemeenteraadsverkiezingen gepland.

In de komende tijd zult u op diverse plekken in de stad standjes aantreffen waarbij de politieke partijen hun programma uitdragen.

We zouden het op prijs stellen als u aan de partijen de volgende 2 vragen wilt voorleggen:


Hoe denken ze over de onderwijshuisvestingsplannen in de stad ’s Heerenberg?

Of ze na de verkiezingen dit punt hoog op de agenda willen plaatsen?

We hopen dat op deze manier de huisvesting van de basisscholen in de stad ’s Heerenberg goed onder de aandacht wordt gebracht, zodat er weloverwogen besluiten genomen kunnen worden.

 

Namens de 3 Berghse basisscholen,

Margo Oudendijk, Mirjam de Vries, Henk Wijnholts

 

 

 

 

 

 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!

 

Op donderdag 18 januari komt Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen op basisschool Pastoor Galamaschool te ‘S Heerenberg!

 

Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & techniekcursus.

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dan 4 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.

 

Na iedere les krijgen de kinderen een pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te experimenteren. De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school.

 

Data van de cursus:

 

-          Donderdag 01-03-2018                                Donderdag 08-03-2018

 

-          Donderdag 15-03-2018                     Donderdag 22-03-2018

 

Inschrijven kan tot 2 februari via http://nederland.madscience.org

 

Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!   

 

De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per kind.

 

 

Groep 5A: donderdag 25 januari  9.30 – 11.00 uur naar -40 Celsius in Varsselder

 

9.10 uur vertrekken; Ouders mogen mee.

 

 

Inloopavond groepen 5 t/m 8

 

Op dinsdagavond 16 januari houden wij voor de ouders van de groepen 5 t/m 8 een inloopavond op school. (stond al opgenomen in de schoolkalender) We willen de ouders de gelegenheid bieden te kijken hoe hun kind in de klas werkt. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind op deze avond komt, zodat u samen naar zijn/haar schriftelijk werk kunt kijken. De inloopavond is van 19.00 tot 20.00 uur.

 

U bent van harte welkom op deze avond.