header_01 header_02 header_03 header_08
 

 

Afbeeldingsresultaat voor lezenAfbeeldingsresultaat voor hulpTutorlezen

 

Wie heeft er op maandag-woensdag-of vrijdagochtend om 8:30u, als de kinderen naar school gebracht worden, een kwartiertje tijd om samen met één van de kinderen te lezen?
Wij zoeken hiervoor: ouders, opa's & oma's of andere vrijwilligers.

 

Uiteraard zijn ook ouders van peuters en kleuters van harte welkom om één van de ochtenden

 

te helpen. U leest dan samen met een kind uit groep 3, 4 of 5 een leesboekje op niveau.
Aanmelden graag met een briefje bij één van de leerkrachten.

 

(voorzien van uw naam, telefoonnummer of email adres en de ochtend waarop u wilt helpen)

 

We hebben veel hulp nodig, meld u aan!

 

De studiedag voor het team van 11 september (vrije dag voor de leerlingen) gaat ook over de Kanjertraining

 

Informatieavond 29 augustus

 

De  informatieavond voor alle groepen 1 t/m 8 is op dinsdag 29 augustus

 

Op de informatieavond kunt u niet alleen kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind, maar wordt er ook belangrijke informatie gegeven met betrekking tot het komende schooljaar.

 

De tijden voor de verschillende groepen wisselen:

 

Groep 3A , 3 B en groep 8: start de informatieavond om 19.30 uur (tot 20.30 uur), waarbij in groep 3 extra informatie zal worden gegeven over het leesonderwijs. In groep 8 geven de leerkrachten op deze avond tevens de informatie m.b.t. de Cito eindtoets en het vervolgonderwijs.

 

Groep 1 /2 en 4 t/m 7: starten om 19.00 uur met de informatieavond (tot 20.00 uur).

 

In deze groepen wordt direct om 19.00 uur de belangrijke informatie gegeven. Deze informatie wordt één keer gegeven in elke groep.

 

In de combinatiegroep 3B/4B zijn er dus 2 tijden: 19.00 uur voor de ouders van gr.4B en om 19.30 uur voor de ouders van groep 3B.

 

We hopen u allen te ontmoeten op 29 augustus