header_01 header_02 header_03 header_08
 

Informatieavond

De informatieavond voor alle groepen 1 t/m 8 is op dinsdag 16 september.Op de informatieavond kunt u niet alleen kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind, maar wordt er ook belangrijke informatie gegeven met betrekking tot het komende schooljaar.De tijden voor de verschillende groepen wisselen:

Groep 3 en groep 8: start de informatieavond om 19.30 uur (tot 20.30 uur), waarbij in groep 3 extra informatie zal worden gegeven over het leesonderwijs. In groep 8 geven de leerkrachten op deze avond tevens de informatie m.b.t. de Cito eindtoets en het vervolgonderwijs. Groep 1 /2 en 4 t/m 7: starten om 19.00 uur met de informatieavond (tot 20.00 uur). In deze groepen wordt direct om 19.00 uur de belangrijke informatie gegeven voor het nieuwe schooljaar, zodat u daarna nog een andere groep kunt bezoeken.We hopen u allen te ontmoeten op 16 september.

Gisteren, 13 juli is Mees geboren, zoon van (Juf) Sanne en Jasper.

Mees is 50 cm.en weegt bijna 6 pond. Moeder en zoon maken het goed.