header_01 header_02 header_03 header_08
 

Na schooltijd op plein spelen tot 19.00 uur.
De kinderen die op de Past. Galamaschool zitten, mogen na schooltijd op het schoolplein spelen, maar moeten wel de rommel opruimen. Ook moeten ze rekening houden met de jongere kinderen van Puck & Co die regelmatig buiten spelen.(zoals vorige keer in het Galama-nieuws is aangegeven)
Omdat er in de avond nogal eens vernielingen plaatsvinden en op het dak wordt geklommen , wordt er regelmatig gecontroleerd door de politie. We hebben de afspraak met de gemeente en de politie dat de kinderen van onze school tot 19.00 uur op het schoolplein mogen spelen.
Na die tijd worden ze weggestuurd.