header_01 header_02 header_03 header_08
 

Aan de ouders/verzorgers


van leerlingen van PR08 scholen


Onderwerp; estafettestaking 30 mei 2018

Ons kenmerk: 18038

Datum: 25 april 2018

Beste ouders/verzorgers,

Wellicht heeft u via de media gehoord dat er een estafettestaking in het primair onderwijs

gaande is en dat op 30 mei 2018 in Gelderland gestaakt gaat worden. Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld

over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het

primair onderwijs, maar de investeringen voor het terugdringen van de werkdruk en salarisverhoging zijn niet hoog genoeg.

Het kabinet heeft onder voorwaarden 270 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor

de salarissen en 430 miljoen voor de bestrijding van werkdruk. Een goed begin maar nog

onvoldoende om het lerarentekort te voorkomen. In 2021 zullen er al bijna 5000 fulltime

leraren te kort zijn! Een fiks lerarentekort dient zich dus aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen om uw

kind het juiste onderwijs te bieden als we nu geen actie ondernemen. ledere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever.

Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties.

In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is.

Wat betekent de aangekondigde estafettestaking voor de PR08 scholen?

De leraren op al onze scholen gaan op 30 mei 2018 staken. Dat betekent dat de scholen

gesloten blijven en dat uw kind die dag vrij is. U dient zelf voor opvang te zorgen.

Mocht u gebruik willen maken van opvang, dan dient u tijdig in contact te treden met de kinderopvangorganisaties.

We kunnen ons voorstellen, dat u als ouders minder begripvol tegenover een stakingsactie

staat. We hopen echter dat we op uw steun mogen blijven rekenen.

Met vriendelijke groet,


 

 

 

 

 

 

 

 

 

l '. '! , L—^--P-^~-'"'"""

 

 

L.P.M. Hermsen

 

 

Voorzitter college van bestuur