header_01 header_02 header_03 header_08
 

 

 

Noodplan bij zieke leerkrachten.

 

 

Zoals u wellicht al heeft gehoord is het niet altijd even makkelijk om binnen het onderwijs op zeer korte termijn een vervanger te vinden in het geval een leerkracht afwezig is.

 

Vol trots kunnen wij zeggen dat er tot op heden nog geen enkele klas naar huis is gestuurd in verband met geen vervanging kunnen regelen. Dat blijft vanuit PRO8 het streven. Toch hebben we moeten concluderen dat we ondanks alle inspanningen niet de garantie kunnen geven dat dit scenario niet voor kan komen op de PRO8-scholen. Middels dit bericht willen wij u hier graag over informeren. In samenspraak met het directeurenteam en de GMR hebben wij een vervangingsbeleid opgesteld. Indien er geen vervanging beschikbaar is, kan de school besluiten om groepen op te splitsen en te verdelen. Daarnaast kan het zijn dat gekozen wordt om de groep waarin uw kind les krijgt over te laten nemen door een medewerker zonder lesgevende taken, uiteraard wel met lesbevoegdheid, het betreft hier bijvoorbeeld de directeur of IB'er.

 

PRO8 zal zich blijven inzetten om in geval van afwezigheid van een leerkracht vervanging zo adequaat mogelijk te regelen. Indien het ondanks alle inzet en inspanningen niet lukt, dan kan het besluit door de schooldirectie genomen worden om een klas naar huis te sturen. Als we besluiten om een klas naar huis te sturen dan kunt u van ons verwachten dat wij hierover zo tijdig mogelijk met u communiceren. We hopen dat we nooit over hoeven te gaan tot deze maatregel. Nogmaals, wij gaan uit van het goed functioneren van ons vervangingsbeleid en blijven ons inzetten om tijdig vervanging te kunnen regelen.