header_01 header_02 header_03 header_08
 

 Schoolgids 2019-2023

 schoolgids 2015-2020

schoolondersteuningsprofiel

 

Schoolondersteuningsprofiel.

Op deze pagina vindt u het ondersteuningsprofiel van onze school.

We brengen in kaart welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Wij hebben hierbij erg kritisch naar ons aanbod gekeken.  Ons ambitieniveau is hoog. Binnen onze school zijn diverse gediplomeerde specialisten structureel aanwezig:

gedragsspecialist

 gedrag specialist “het jonge kind”

 rekenspecialist

 taalspecialist

 remedial teacher

 intern begeleider

 NT 2 leerkracht

 Dit ondersteuningsprofiel wordt ook gebruikt bij het SWV. Alle scholen binnen het SWV hebben dit schoolondersteuningprofiel ingevuld.

 Bij het zorgloket vinden besprekingen plaats waarbij gekeken wordt naar een school die een kind met speciale onderwijsbehoeften een plek kan bieden. Dit hoeft niet altijd speciaal (basis) onderwijs te zijn. Dit profiel geeft weer welke specialisten de school in huis heeft en welke mogelijkheden een bestuur/stichting kan bieden.

Ook vindt u op deze pagina de “ondersteuningsroute” zoals deze wordt gehanteerd in onze stichting en dus op onze scholen.

 

Ondersteuningsroute