header_01 header_02 header_03 header_08
 

Buitenschoolse opvang en dagopvang

Basisscholen zijn vanaf augustus 2007 verplicht om een aanbod te verzorgen voor buitenschoolse opvang. Deze buitenschoolse opvang moet bestaan uit voorschoolse (VSO) en naschoolse opvang (NSO). Wij hebben hiervoor afspraken gemaakt met een erkende kinderopvangorganisatie, Kindercentra Puck&Co.

Binnen onze school hebben wij een afzonderlijke ruimte beschikbaar voor de voor- en naschoolse opvang, welke door Puck&Co wordt uitgevoerd.

Voorschoolse opvang
In de BSO-ruimte zijn alle faciliteiten aanwezig om uw kind een prettig startmoment van de dag te bieden. De VSO is geopend van 07.00 uur tot 08.30 uur. Daarna worden de kinderen overgedragen aan de school. De opvang kan starten om 07.00 uur of om 07.30 uur en is inclusief ontbijt. Hiervoor hoeft u uw kind niets mee te geven.

Naschoolse opvang
De naschoolse opvang is geopend na schooltijd tot 18.15 uur. Bij voldoende vraag kan de openingstijd verlengd worden tot 18.30 uur. Er worden activiteiten en spelmateriaal aangeboden die aansluiten bij de leeftijd en behoefte van uw kind. In de schoolvakanties en tijdens studiedagen wordt gedurende de gehele dag opvang geboden.

Dagopvang
Ook de dagopvang wordt verzorgd door Puck&Co. Deze dagopvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar en vormt een doorgaande lijn met de kinderen van de"Pastoor Galamaschool". Er worden voor de 2-4 jarigen ook veel dezelfde activiteiten geboden als op de peuterspeelzaal door de VVE-geschoolde pedagogisch medewerkers van Puck&Co. Er is veel overleg tussen Puck&Co en de school over de didactische en pedagogische aanpak en daar waar mogelijk werken we zoveel mogelijk samen.

Wet Kinderopvang
Zowel de dagopvang als de voor- en naschoolse opvang vallen onder de Wet Kinderopvang. Deze wet regelt de kwaliteit van de opvang en het toezicht hierop. Eén van de kwaliteitseisen is dat de opvang wordt verzorgd door deskundige gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Ook worden eisen gesteld aan het pedagogisch beleid. Bovendien betekent dit dat u een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de kinderopvang kunt ontvangen.

Wanneer u meer informatie wilt over de mogelijkheden van dagopvang of buitenschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met het Bedrijfsbureau op werkdagen van 09.00 uur tot 11.00 uur op telefoonnummer 0316-229145 of via de website www.puckenco.nl.