header_01 header_02 header_03 header_08
 

De studiedag voor het team van 11 september (vrije dag voor de leerlingen) gaat ook over de Kanjertraining

 

Informatieavond 29 augustus

 

De  informatieavond voor alle groepen 1 t/m 8 is op dinsdag 29 augustus

 

Op de informatieavond kunt u niet alleen kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind, maar wordt er ook belangrijke informatie gegeven met betrekking tot het komende schooljaar.

 

De tijden voor de verschillende groepen wisselen:

 

Groep 3A , 3 B en groep 8: start de informatieavond om 19.30 uur (tot 20.30 uur), waarbij in groep 3 extra informatie zal worden gegeven over het leesonderwijs. In groep 8 geven de leerkrachten op deze avond tevens de informatie m.b.t. de Cito eindtoets en het vervolgonderwijs.

 

Groep 1 /2 en 4 t/m 7: starten om 19.00 uur met de informatieavond (tot 20.00 uur).

 

In deze groepen wordt direct om 19.00 uur de belangrijke informatie gegeven. Deze informatie wordt één keer gegeven in elke groep.

 

In de combinatiegroep 3B/4B zijn er dus 2 tijden: 19.00 uur voor de ouders van gr.4B en om 19.30 uur voor de ouders van groep 3B.

 

We hopen u allen te ontmoeten op 29 augustus

 

Koeltasjes

Maandag 21 augustus krijgen alle leerlingen van school een koeltasje voor de kleine pauze en lunch. Zo blijven het eten en fruit in de zomer fris. Wilt u de naam van uw kind op de tas zetten?

We willen er nogmaals op wijzen dat we graag willen dat uw kind 2 trommeltjes gebruikt: 1 voor de kleine pauze en 1 voor de lunch. Uiteraard ook graag 2 bekers. In de schooljaargids na de vakantie, kunt u meer lezen over het vijf gelijke dagen model en de afspraken.

Vakantierooster en vrije dagen nieuwe schooljaar

De schooljaargids (+kalender) ontvangt u de eerste schooldag : 21 augustus.

Hieronder vindt u alvast de geplande vakanties en vrije dagen voor de groepen 1 t/m 8.

                                               eerste dag                   laatste dag

Herfstvakantie                        16 oktober                  20 oktober

Kerstvakantie                         25 december               5 januari

Crocusvakantie/ Carnaval      12 februari                  16 februari                            

Pasen                                     30 maart                     2 april

Koningsdag/meivakantie        27 april                       11 mei

Pinkstervakantie                     21 mei                         21 mei

Zomervakantie                       13 juli                         26 augustus

Studiedagen leerkrachten (kinderen zijn dan vrij)

11 september -8 januari – 23 februari - 18 juni –

vrije uren:

carnaval                                  9 februari (middag)                groep 1 t/m 4

studiemiddag                         16 mei (middag)                     groep 1 t/m 8

Laatste schooldag                 13 juli   (middag)                    groep 1 t/m 8