header_01 header_02 header_03 header_08
 

 

 

Noodplan bij zieke leerkrachten.

 

 

Zoals u wellicht al heeft gehoord is het niet altijd even makkelijk om binnen het onderwijs op zeer korte termijn een vervanger te vinden in het geval een leerkracht afwezig is.

 

Vol trots kunnen wij zeggen dat er tot op heden nog geen enkele klas naar huis is gestuurd in verband met geen vervanging kunnen regelen. Dat blijft vanuit PRO8 het streven. Toch hebben we moeten concluderen dat we ondanks alle inspanningen niet de garantie kunnen geven dat dit scenario niet voor kan komen op de PRO8-scholen. Middels dit bericht willen wij u hier graag over informeren. In samenspraak met het directeurenteam en de GMR hebben wij een vervangingsbeleid opgesteld. Indien er geen vervanging beschikbaar is, kan de school besluiten om groepen op te splitsen en te verdelen. Daarnaast kan het zijn dat gekozen wordt om de groep waarin uw kind les krijgt over te laten nemen door een medewerker zonder lesgevende taken, uiteraard wel met lesbevoegdheid, het betreft hier bijvoorbeeld de directeur of IB'er.

 

PRO8 zal zich blijven inzetten om in geval van afwezigheid van een leerkracht vervanging zo adequaat mogelijk te regelen. Indien het ondanks alle inzet en inspanningen niet lukt, dan kan het besluit door de schooldirectie genomen worden om een klas naar huis te sturen. Als we besluiten om een klas naar huis te sturen dan kunt u van ons verwachten dat wij hierover zo tijdig mogelijk met u communiceren. We hopen dat we nooit over hoeven te gaan tot deze maatregel. Nogmaals, wij gaan uit van het goed functioneren van ons vervangingsbeleid en blijven ons inzetten om tijdig vervanging te kunnen regelen.

 

 

 

Biebbezoek kleutergroepen.

 

 

Dinsdag 13 maart gaan de kleutergroepen onder schooltijd de bibliotheek bezoeken.

 

We zoeken per groep 2 ouders die met de juf en de kinderen meelopen.

 

U kunt zich hiervoor opgeven via het briefje onderaan het Galama-nieuws of een berichtje sturen naar galamaschool@galamaschool.

 


Huisvesting basisscholen Bergh

Beste ouder(s) / verzorger(s)

Zoals u weet staan in maart de gemeenteraadsverkiezingen gepland.

In de komende tijd zult u op diverse plekken in de stad standjes aantreffen waarbij de politieke partijen hun programma uitdragen.

We zouden het op prijs stellen als u aan de partijen de volgende 2 vragen wilt voorleggen:


Hoe denken ze over de onderwijshuisvestingsplannen in de stad ’s Heerenberg?

Of ze na de verkiezingen dit punt hoog op de agenda willen plaatsen?

We hopen dat op deze manier de huisvesting van de basisscholen in de stad ’s Heerenberg goed onder de aandacht wordt gebracht, zodat er weloverwogen besluiten genomen kunnen worden.

 

Namens de 3 Berghse basisscholen,

Margo Oudendijk, Mirjam de Vries, Henk Wijnholts

 

 

 

 

 

 

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!

 

Op donderdag 18 januari komt Mad Science een spannende wetenschap & techniekshow verzorgen op basisschool Pastoor Galamaschool te ‘S Heerenberg!

 

Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & techniekcursus.

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dan 4 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.

 

Na iedere les krijgen de kinderen een pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te experimenteren. De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school.

 

Data van de cursus:

 

-          Donderdag 01-03-2018                                Donderdag 08-03-2018

 

-          Donderdag 15-03-2018                     Donderdag 22-03-2018

 

Inschrijven kan tot 2 februari via http://nederland.madscience.org

 

Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij!   

 

De kosten zijn voor 6 lessen € 69,50 per kind.

 

 

Groep 5A: donderdag 25 januari  9.30 – 11.00 uur naar -40 Celsius in Varsselder

 

9.10 uur vertrekken; Ouders mogen mee.