header_01 header_02 header_03 header_08
 

 

Wij verzoeken u om uw kind een tas mee te geven voor het rapport. In het rapport zit een brief waarin u zich kunt aanmelden voor een oudergesprek op 5 juli. Wilt u hiervan gebruik maken dan verzoeken wij u de brief z.s.m. (uiterlijk 2 juli) weer in te leveren. Dank voor uw medewerking.

 

 

Het diplomazwemmen staat weer gepland.

 

In juni komt het diploma A, B en C aan de beurt.

 

De data voor onze school zijn: 21 juni gekleed en 28 juni badkleding

 

De kinderen worden persoonlijk uitgenodigd door de zweminstructeur.

 

Zij ontvangen een briefje waarop de data en de kledingeisen staan beschreven.

 

Ouders, opa’s en oma’s zijn altijd welkom.

 

 

Voor de M.R. zoeken we versterking.

 

De medezeggenschapsraad, afgekort M.R, is het orgaan dat, gevraagd of ongevraagd, advies uitbrengt over het beleid van de school.
In sommige gevallen moet het CvB van PRO8 aan de M.R instemming vragen om bepaalde zaken te kunnen regelen.
De M.R is ook vertegenwoordigd in de GMR, dat is de gemeenschappelijke M.R van alle scholen die onder de stichting PRO8 vallen.
Daar worden zaken besproken die voor alle scholen gelden en niet voor onze school alleen. Op onze school bestaat de M.R op dit moment uit drie ouders en drie leerkrachten.
De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan moet u dit van te voren melden bij één van onderstaande emailadressen. De M.R. vergadert ongeveer 6x per jaar.
Heeft u interesse, dan kunt u informatie vragen of zich opgeven bij
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Aan de ouders/verzorgers


van leerlingen van PR08 scholen


Onderwerp; estafettestaking 30 mei 2018

Ons kenmerk: 18038

Datum: 25 april 2018

Beste ouders/verzorgers,

Wellicht heeft u via de media gehoord dat er een estafettestaking in het primair onderwijs

gaande is en dat op 30 mei 2018 in Gelderland gestaakt gaat worden. Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld

over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het

primair onderwijs, maar de investeringen voor het terugdringen van de werkdruk en salarisverhoging zijn niet hoog genoeg.

Het kabinet heeft onder voorwaarden 270 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor

de salarissen en 430 miljoen voor de bestrijding van werkdruk. Een goed begin maar nog

onvoldoende om het lerarentekort te voorkomen. In 2021 zullen er al bijna 5000 fulltime

leraren te kort zijn! Een fiks lerarentekort dient zich dus aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen om uw

kind het juiste onderwijs te bieden als we nu geen actie ondernemen. ledere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever.

Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties.

In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is.

Wat betekent de aangekondigde estafettestaking voor de PR08 scholen?

De leraren op al onze scholen gaan op 30 mei 2018 staken. Dat betekent dat de scholen

gesloten blijven en dat uw kind die dag vrij is. U dient zelf voor opvang te zorgen.

Mocht u gebruik willen maken van opvang, dan dient u tijdig in contact te treden met de kinderopvangorganisaties.

We kunnen ons voorstellen, dat u als ouders minder begripvol tegenover een stakingsactie

staat. We hopen echter dat we op uw steun mogen blijven rekenen.

Met vriendelijke groet,


 

 

 

 

 

 

 

 

 

l '. '! , L—^--P-^~-'"'"""

 

 

L.P.M. Hermsen

 

 

Voorzitter college van bestuur