header_01 header_02 header_03 header_08
 

 

Diplomazwemmen

 

Het diplomazwemmen staat voor januari 2018 weer op de planning.

 

Donderdag  25 januari + 1 februari diploma A en B.

 

1ste datum is gekleed zwemmen

 

2de datum is in badkleding tevens diploma uitreiking.

 

Ouders mogen altijd komen kijken. Tijdens diplomazwemmen mogen ook oma’s en opa’s ect mee.

 

 

Kerstmarkt 21 december.

 

Zoals al eerder is vermeld, organiseren we op donderdagmiddag 21 december van 16.30 uur tot 17.30 uur een Kerstmarkt in de school. In alle groepen staan tafels met zelf gemaakte spulletjes die u kunt kopen.

 

Wat is er nog meer te zien/proeven/luisteren op de kerstmarkt:

 

-er wordt een loterij georganiseerd met hele mooie prijzen.

 

-er is iets lekkers voor de inwendige mens.

 

- live muziek… en nog veel meer.

 

De opbrengst van de Kerstmarkt gaat naar een goed doel: ons scholenproject in Gambia.  www.buganala.nu   Juf Ilse en juf Ellen zijn vorig jaar in Gambia geweest en hebben gezien hoe het geld besteed wordt. Ieder jaar weer houden verschillende scholen van onze stichting acties voor dit doel. We hopen dat we een mooi bedrag bij elkaar gaan brengen, zodat de kinderen in Gambia ook naar school kunnen.

 

Iedereen is welkom: ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes. De kinderen lopen met hun ouder(s)/verzorger(s) langs de lokalen.

 

 

STAKING 12 DECEMBER gaat door

 

 

Staking 12 december gaat door

 

Beste ouders / verzorgers,

 

In het Galama-nieuws nr.5 en in de brief van 29 november jl. bent u geïnformeerd over de stand van zaken van de voorgenomen acties in het primair onderwijs en het ultimatum dat de samenwerkende onderwijsorganisaties aan de minister van onderwijs Arie Slob hebben gesteld.
De afgelopen week hebben er nog gesprekken plaats gevonden tussen de minister en een afvaardiging van PO-front en leerkrachten. Minister Slob heeft aangegeven geen extra middelen beschikbaar te kunnen stellen Op basis daarvan en op basis van het verstrijken van het gestelde ultimatum is vanmorgen een landelijke stakingsdag uitgeroepen op dinsdag 12 december a.s.

 

Dat betekent dat de school op 12 december geheel gesloten blijft.

 

Indien u problemen heeft met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met de kinderopvang van Puck & Co.

 

 

 


Binnenkort komen de kerstkaarten er weer aan. Hier geldt de afspraak:


Alleen op school uitdelen als de hele groep een kaartje krijgt.


(dit is al vaak het geval, vooral in de bovenbouw.)


We willen hierbij opmerken dat kinderen zich niet verplicht moeten voelen kerstkaartjes uit te delen, ook al doen klasgenootjes dit. Voor de groepen 1 t/m 4 geldt: blanco envelop. De kinderen kunnen de namen (nog) niet lezen, dus met een blanco envelop kunnen ze de kaarten gemakkelijk zelf uitdelen.


 

 

 

 

 

Op Kerstavond, zondag 24 december, is er om 17.00 uur in de Pancratiuskerk in ’s Heerenberg een Gezins-Kerst-viering. Deze is gericht op de kinderen. De Eerste Communicanten worden bijzonder uitgenodigd.

 

Omdat de viering gericht is op de kleinere kinderen is het net als in andere kerken van de parochie een viering van Woord en Gebed. Dat betekent, dat er geen communie zal zijn.

 

We zullen samen zingen en bidden. We luisteren natuurlijk naar het Kerstverhaal. En we brengen samen met Maria en Jozef het Kerstkind in de kribbe!

 

Wie wil mag verkleed komen… als herder, als schaap, als engel… als het maar bij kerstmis past!

 

Er zal ook een koortje zijn om samen de bekende kerstliedjes te zingen.

In het parochieblad De Gabriel staat waar de andere vieringen met Kerstmis zijn

Tijdens de gezinsviering met Kerst zal  de zang worden verzorgd door een kinderkoor, bestaande uit kinderen van de Galamaschool, die bekende en nieuwe kerstliedjes zullen zingen o.l.v. meester Hubert. De gezinsviering (woord- en gebed) vindt plaats op zondag 24 december om 17.00 uur in de Pancratius kerk. Willen de kinderen die meedoen met het koortje om 16.30 uur aanwezig zijn? We hopen dat veel kinderen met hun vaders, moeders, opa’s en oma’s naar de gezinsviering komen