header_01 header_02 header_03 header_08
 

Ouder-intakegesprekken:

Het doel van deze gesprekken is dat u als ouder informatie geeft aan de leerkracht: Wat is belangrijk voor de leerkracht om te weten over uw kind?

Woensdag a.s. krijgen alle ouders van de leerlingen van groep1 t/m 8 een uitnodiging en een formulier met enkele vragen mee ter voorbereiding voor het gesprek. Dit formulier mag u invullen en meenemen. En als u wilt ook inleveren, maar dit hoeft niet. U bent daar vrij in. Het is bedoeld voor u zelf ter voorbereiding. De gesprekken duren 10 minuten. In november staan de gewone 10 minuten gesprekken gepland. U krijgt dan van de leerkracht informatie over de vorderingen van uw kind.

Op 13 augustus 2014 zijn Lotte en Pien geboren. Een dubbel wonder.

Juf Bibi, haar man Maarten en grote zus Benthe zijn dolgelukkig.

Informatieavond

De informatieavond voor alle groepen 1 t/m 8 is op dinsdag 16 september.Op de informatieavond kunt u niet alleen kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind, maar wordt er ook belangrijke informatie gegeven met betrekking tot het komende schooljaar.De tijden voor de verschillende groepen wisselen:

Groep 3 en groep 8: start de informatieavond om 19.30 uur (tot 20.30 uur), waarbij in groep 3 extra informatie zal worden gegeven over het leesonderwijs. In groep 8 geven de leerkrachten op deze avond tevens de informatie m.b.t. de Cito eindtoets en het vervolgonderwijs. Groep 1 /2 en 4 t/m 7: starten om 19.00 uur met de informatieavond (tot 20.00 uur). In deze groepen wordt direct om 19.00 uur de belangrijke informatie gegeven voor het nieuwe schooljaar, zodat u daarna nog een andere groep kunt bezoeken.We hopen u allen te ontmoeten op 16 september.

Gisteren, 13 juli is Mees geboren, zoon van (Juf) Sanne en Jasper.

Mees is 50 cm.en weegt bijna 6 pond. Moeder en zoon maken het goed.