header_01 header_02 header_03 header_08
 

Donderdagmiddag 29 maart: studiemiddag team : alle kinderen 12.00 uur vrij

Vastenactie/ Scholenactie

40 dagen challenge.

 

De 40 dagen voor Pasen vormen de "vastenperiode". Het zijn de weken waarin je je voorbereidt op Pasen. Over de hele wereld doen mensen mee. Sommigen doen bijvoorbeeld hun best om minder te snoepen, terwijl anderen snapchat en instagram af en toe overslaan.

We hebben vanuit de parochie informatie gekregen voor de kinderen in de groepen 5 t/m 8. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen vandaag de spaardoosjes mee. Het is de bedoeling dat de doosjes in de week na Pasen, uiterlijk vrijdag 6 april weer ingeleverd worden op school.

 

 

Op de doosjes staat verdere uitleg.

 

Het is niet de bedoeling, dat je gaat collecteren. Dat mag ook niet, want daarvoor heb je een vergunning nodig.

 

Wij wensen jullie veel succes toe.

 

 

 

Noodplan bij zieke leerkrachten.

 

 

Zoals u wellicht al heeft gehoord is het niet altijd even makkelijk om binnen het onderwijs op zeer korte termijn een vervanger te vinden in het geval een leerkracht afwezig is.

 

Vol trots kunnen wij zeggen dat er tot op heden nog geen enkele klas naar huis is gestuurd in verband met geen vervanging kunnen regelen. Dat blijft vanuit PRO8 het streven. Toch hebben we moeten concluderen dat we ondanks alle inspanningen niet de garantie kunnen geven dat dit scenario niet voor kan komen op de PRO8-scholen. Middels dit bericht willen wij u hier graag over informeren. In samenspraak met het directeurenteam en de GMR hebben wij een vervangingsbeleid opgesteld. Indien er geen vervanging beschikbaar is, kan de school besluiten om groepen op te splitsen en te verdelen. Daarnaast kan het zijn dat gekozen wordt om de groep waarin uw kind les krijgt over te laten nemen door een medewerker zonder lesgevende taken, uiteraard wel met lesbevoegdheid, het betreft hier bijvoorbeeld de directeur of IB'er.

 

PRO8 zal zich blijven inzetten om in geval van afwezigheid van een leerkracht vervanging zo adequaat mogelijk te regelen. Indien het ondanks alle inzet en inspanningen niet lukt, dan kan het besluit door de schooldirectie genomen worden om een klas naar huis te sturen. Als we besluiten om een klas naar huis te sturen dan kunt u van ons verwachten dat wij hierover zo tijdig mogelijk met u communiceren. We hopen dat we nooit over hoeven te gaan tot deze maatregel. Nogmaals, wij gaan uit van het goed functioneren van ons vervangingsbeleid en blijven ons inzetten om tijdig vervanging te kunnen regelen.

 

 

 

Biebbezoek kleutergroepen.

 

 

Dinsdag 13 maart gaan de kleutergroepen onder schooltijd de bibliotheek bezoeken.

 

We zoeken per groep 2 ouders die met de juf en de kinderen meelopen.

 

U kunt zich hiervoor opgeven via het briefje onderaan het Galama-nieuws of een berichtje sturen naar galamaschool@galamaschool.

 


Huisvesting basisscholen Bergh

Beste ouder(s) / verzorger(s)

Zoals u weet staan in maart de gemeenteraadsverkiezingen gepland.

In de komende tijd zult u op diverse plekken in de stad standjes aantreffen waarbij de politieke partijen hun programma uitdragen.

We zouden het op prijs stellen als u aan de partijen de volgende 2 vragen wilt voorleggen:


Hoe denken ze over de onderwijshuisvestingsplannen in de stad ’s Heerenberg?

Of ze na de verkiezingen dit punt hoog op de agenda willen plaatsen?

We hopen dat op deze manier de huisvesting van de basisscholen in de stad ’s Heerenberg goed onder de aandacht wordt gebracht, zodat er weloverwogen besluiten genomen kunnen worden.

 

Namens de 3 Berghse basisscholen,

Margo Oudendijk, Mirjam de Vries, Henk Wijnholts