header_01 header_02 header_03 header_08
 

Happy Kids

In de afgelopen maanden hebben wij als team een training “Happy Kids” gevolgd. Deze training is gericht op: 

  • een groep waarin rust is en een ontspannen sfeer 
  • kinderen die weten hoe ze hun grenzen aan kunnen geven en andermans grenzen kunnen respecteren 
  • onderling respect tussen de kinderen in een groep 
  • kinderen die luisteren naar elkaar 
  • pestgedrag op een ontspannen manier voorkomen of verminderen 
  • creatieve manieren om lesstof aan te bieden die leuk, nuttig en leerzaam zijn 
  • Kinderen leren dat ze elkaar kunnen aanraken op een respectvolle manier.

In een groep waarin rust, ontspanning en verbinding de boventoon voeren is het niet alleen fijn voor de kinderen, maar zal dat ook de leerprestaties ten goede komen.