header_01 header_02 header_03 header_08
 

 

Informatieavond 13 september

 

De  informatieavond voor alle groepen 1 t/m 8 is op donderdag 13 september

 

Op de informatieavond kunt u niet alleen kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind, maar wordt er ook belangrijke informatie gegeven met betrekking tot het komende schooljaar.

 

De tijden voor de verschillende groepen wisselen:

 

Groep 2C/3B, 3A en groep 8A: start de informatieavond om 19.30 uur (tot 20.30 uur), waarbij in groep 3 extra informatie zal worden gegeven over het leesonderwijs. In groep 8 geven de leerkrachten op deze avond tevens de informatie m.b.t. de Cito eindtoets en het vervolgonderwijs.

 

Groep 1 /2A, 1 /2B en 4 t/m 7: starten om 19.00 uur met de informatieavond (tot 20.00 uur).

 

In deze groepen wordt direct om 19.00 uur de belangrijke informatie gegeven. Deze informatie wordt één keer gegeven in elke groep.

 

Combinatiegroepen:

 

In de combinatiegroep 2C/3B is ervoor gekozen om te starten om 19.30 uur zodat de ouders die kinderen hebben in een andere groep om 19.00 uur daar aanwezig kunnen zijn. Ze starten om 19.30 uur eerst met de algemene informatie en daarna de specifieke informatie betreffende groep 3.

 

De combinatiegroep 7/8B start om 19.00 uur: Meester Arjan geeft eerst de algemene informatie voor de combinatiegroep en daarna wordt de informatie voor groep 8A en 8B  m.b.t. Cito eindtoets en het vervolgonderwijs gezamenlijk gegeven met meester Harrie.