header_01 header_02 header_03 header_08
 


Huisvesting basisscholen Bergh

Beste ouder(s) / verzorger(s)

Zoals u weet staan in maart de gemeenteraadsverkiezingen gepland.

In de komende tijd zult u op diverse plekken in de stad standjes aantreffen waarbij de politieke partijen hun programma uitdragen.

We zouden het op prijs stellen als u aan de partijen de volgende 2 vragen wilt voorleggen:


Hoe denken ze over de onderwijshuisvestingsplannen in de stad ’s Heerenberg?

Of ze na de verkiezingen dit punt hoog op de agenda willen plaatsen?

We hopen dat op deze manier de huisvesting van de basisscholen in de stad ’s Heerenberg goed onder de aandacht wordt gebracht, zodat er weloverwogen besluiten genomen kunnen worden.

 

Namens de 3 Berghse basisscholen,

Margo Oudendijk, Mirjam de Vries, Henk Wijnholts